Tyst bok för spädbarn och småbarn från 10 månader till 6 år

Lättbyggd startuppsättning med ljudberättelser för spädbarn och småbarn från 10 månader till 4 år.

Startpaket med lättbyggda byggnadsdelar med Kiticubes för barn mellan 3 och 7 år.

Skapa min Kitibook